Produksjonsanlegget

Produksjonsanlegget

Anlegget som ble bygget i 1995, og gradvis utvidet, har alltid vært et moderne og innovativt anlegg. I år 2010 gjennomgikk vi en total ombygging av anlegget. Målet var å redusere energiforbruket drastisk, optimalisere for forskjellige vekstmedier, samt og lette arbeids operasjoner i veksthuset.

Bygningsmassen er 12.000 m2, derav 7000 m2 med veksthus. De resterende 5000 m2 er full isolerte bygninger som brukes til kjølerom, arbeidsrom, lager og fordrivning. Tulipaner på et tidlig stadium trenger ikke stå i et tradisjonelt veksthus, de kan med fordel stå ”mørkt”, og med vesentlig lavere energiforbruk.

Anlegget sett ovenfra.
Anlegget sett ovenfra.