Arbeidet i drivhuset

Arbeidet i drivhuset


Alle tulipaner og liljer blir plantet i kasser, på torv eller i vann. Etter planting blir de satt på kjølerom for at røttene og spirene skal utvikle seg til akkurat passe stadium. Denne perioden kan være alt fra 2 til 26 uker, avhengig av opprinnelsen til løken og årstiden vi er inne i. Kassene blir så satt maskinelt på bordene. Bordene kjører rundt i anlegget, og blir plassert i forskjellige avdelinger, avhengig av hva slags temperatur og lys forhold som er optimalt i forhold til stadiet plantene er i. På veien passerer de forskjellige arbeidsstasjoner for stell av personalet. Vanning foregår automatisk i forbindelse med flytting av bordene. Etter ca 3-5 uker er tulipanene klare til høsting, og blir kjørt til en av høste stasjonene. Når et bord er høstet tomt, kjøres det til tømmestasjonen. Der kjøres kassene av, og blir erstattet med nye kasser med blomsterløk, alt maskinelt. Deretter går bordene med nye blomsterløk tilbake i veksthuset igjen.