Energibesparende tiltak

Energibesparende tiltak


Vi har tatt mange grep for å redusere energiforbruket. Med stor utnyttelsesgrad av veksthuset, delvis bruk av fullisolerte bygninger, og bruk av forskjellige tekniske løsninger, er resultatet et meget lavt energiforbruk.

I deler av veksthuset dyrkes det nå i 3 etasjer, alle arbeids operasjoner i veksthuset foregår sentralt, slik at alle midtganger og transportveier i veksthuset er fjernet og fylt opp med blomster. Resultatet er at vi kan dyrke 40 % mer tulipaner på de samme kvadratmeterne enn i et veksthus som var moderne for 5-10 år siden. Energiforbruket er det samme, slik at det i praksis blir brukt 40 % mindre energi per tulipan.

Deler av veksthuset er fullisolert, men taket og deler av veggene er fremdeles i glass for å slippe inn naturlig sol lys. Der er det installert gardiner av varmereflekterende materiale, slik at når sola ikke skinner, lukker vi igjen. Da blir varmetapet gjennom tak og vegger minimalt. Vi har gått vekk ifra tradisjonell lufting i vinterhalvåret, da brukes det kun mekanisk kontrollert ventilasjon. Klimaet i veksthuset blir styrt av avanserte computere for å optimalisere klimaet i veksthuset, samtidig som et minimum av energi brukes. I stedet for å bruke tradisjonelle veksthus lamper som bruker mye energi, er det installert LED-lys i deler av anlegget, som bruker meget lite energi. Disse brukes for å kompensere for sol lyset.

All oppvarming er vannbåren, og blir oppvarmet med elektrisitet fra det lokale E-verk. Vi anser dette som det beste og mest miljøvennlige alternativet i dag. Det skjer mye med utviklingen av varmepumpeteknologien som vi følger tett.