Vekstmedier

Vekstmedier


Vi produserer tulipaner på to forskjellige måter. Halvparten blir produsert på tradisjonell måte med veksttorv og sand som vekstmedium. Kun ny veksttorv og sand brukes. Den andre halvparten blir dyrket kun med vann som vekst medium. Da settes løken på en ”spikermatte” i kassen, og fylles opp med vann. Ved å ha to forsjellige vekstmedier, kan vi bruke det vekstmediet som har den beste egenskapen til de forskjellige tulipansorter og årstider.