PRODUKSJONSANLEGGET

Anlegget som ble bygget i 1995, og gradvis utvidet, har alltid vært et moderne og innovativt anlegg. I år 2010 gjennomgikk vi en total ombygging av anlegget. Målet var å redusere energiforbruket drastisk, optimalisere for forskjellige vekstmedier, samt og lette arbeids operasjoner i veksthuset. Bygningsmassen er 12.000 m2, derav 7000 m2 med veksthus. De resterende 5000 m2 er full isolerte bygninger som brukes til kjølerom, arbeidsrom, lager og fordrivning. Tulipaner på et tidlig stadium trenger ikke stå i et tradisjonelt veksthus, de kan med fordel stå "mørkt", og med vesentlig lavere energiforbruk.

MILJØ

Vi har et godt arbeidsmiljø, å bruker HMS aktivt for å beholde dette. Alle arbeids stasjoner er ergonomisk riktig utformet, arbeidsoppgavene roteres blant personalet for å unngå ensidig arbeide. På denne måten vil alle ansatte kjenne til hele prosessen, slik at vi alle kan jobbe med samme mål, ferske blomster av høy kvalitet til våre kunder. I tilegg til lavt energi forbruk, fokuserer vi på å unngå bruk av plantevernmidler. For og unngå dette, brukes det kun nye og rene vekstmedier. Plantemateriale/ blomsterløk er av beste kvalitet og sykdomsfrie. Vi er nøye med renhold i alle deler av anlegget. På denne måten er plantevernmidler unødvendige, og som en bonus er det mye triveligere å jobbe under rene forhold. Alt planteavfall blir kompostert, slik at vi ikke produserer noe avfall.

TULIPAN OG LILJETIPS

Det finnes mange forskjellige tips og "kjærringråd" til tulipaner, mange fungerer bra, andre er litt mer kompliserte og har varierende virkning. Tulipaner er de enkleste snittblomster og ta med hjem. Skjær 1-2 cm i bunn av tulipanstilken, rett over er det beste, sett de rett i vasen med kaldt vann fra springen. Det er ikke nødvendig å gjøre mer for å få glede i mange dager av en vase full av fine tulipaner. For de som ønsker og gjøre noe mer for å ha lang holdbarhet, har vi følgende enkle tips: 1.Vask vasen godt, gjerne med litt klorin. Skyll vasen, og fyll på med kaldt vann. Bruk gjerne holdbarhetsmiddel. 2.Skjær av 1-2 cm av tulipanstilkene, rett over er like godt som skråskjæring. 3.La gjerne emballasjen sitte på til tulipanene er fullt vanntrukket igjen. 4.Ikke sett tulipanene i direkte sol lys, og ikke i nærheten av noen varmekilder. Jo kjøligere de står, jo lengre holder de. 5.Sett tulipanene kaldt på natta og eventuelt når du ikke er hjemme. 6.Bytt gjerne vann. Det er også mange tips om tilsetninger i vannet, men vår erfaring er at rent vann, gjerne med holdbarhetsmiddel som oftest fungerer bra. Vi mener en ren vase er det viktigste. Noen utsalgssteder foretrekker å selge tulipaner "tørre", uten vann i bøttene, andre setter de i vann i butikken. Begge deler kan fungere bra, lokale forhold på utsalgsstedet, samt blomsterhandlerens egen erfaring er bestemmende for om de selges "tørre" eller i vann. For liljer gjelder akkurat det samme. Liljer har en god duft, noen kraftigere enn andre. Skulle noen syntes lukten blir for mye, spesielt i sommervarme rom, sett de da ut på terrassen når det er sesong for det. Der står de perfekt, og siden temperaturen ute er lavere, er holdbarheten lang. Viderekommende lilje brukere fjerner noen ganger støv dragerne fra blomsten.For mer tips og forbruker informasjon, se gjerne hjemmesidene til Opplysningskontoret for blomster og planter.

VEKSTMEDIER

Vi produserer tulipaner på to forskjellige måter. Halvparten blir produsert på tradisjonell måte med veksttorv og sand som vekstmedium. Kun ny veksttorv og sand brukes. Den andre halvparten blir dyrket kun med vann som vekst medium. Da settes løken på en spikermatte i kassen, og fylles opp med vann. Ved å ha to forsjellige vekstmedier, kan vi bruke det vekstmediet som har den beste egenskapen til de forskjellige tulipansorter og årstider.

PAKKERIET

Tulipaner blir høstet med løken på å settes rett inn på kjølerom. Pakkingen foregår så tett opp mot leverings tidspunkt som mulig, for å sikre ferske tulipaner i butikkene. Selve pakkingen foregår delvis maskinelt med manuelle stasjoner for kvalitets sikring. Vi pakker alle slags forpakninger, alt etter kundens ønsker og behov. Etter at tulipanene er pakket, settes de i vann slik at tulipanene er vanntrukne og spenstige. Vannet fjernes etter en tid, slik at tulipanene ikke vokser videre. Deretter settes de tilbake på kjølerommet i 12-18 timer, slik at de er nedkjølt før levering til våre kunder. Tulipaner tåler kulde godt, så vi kjøler de helt ned mot null grader. Da kan vi trygt sende tulipanene ut til våre kunder uten at de vokser videre.

ENERGIBESPARENDE TILTAK

Vi har tatt mange grep for å redusere energiforbruket. Med stor utnyttelsesgrad av veksthuset, delvis bruk av fullisolerte bygninger, og bruk av forskjellige tekniske løsninger, er resultatet et meget lavt energiforbruk. I deler av veksthuset dyrkes det nå i 3 etasjer, alle arbeids operasjoner i veksthuset foregår sentralt, slik at alle midtganger og transportveier i veksthuset er fjernet og fylt opp med blomster. Resultatet er at vi kan dyrke 40 % mer tulipaner på de samme kvadratmeterne enn i et veksthus som var moderne for 5-10 år siden. Energiforbruket er det samme, slik at det i praksis blir brukt 40 % mindre energi per tulipan. Deler av veksthuset er fullisolert, men taket og deler av veggene er fremdeles i glass for å slippe inn naturlig sol lys. Der er det installert gardiner av varmereflekterende materiale, slik at når sola ikke skinner, lukker vi igjen. Da blir varmetapet gjennom tak og vegger minimalt. Vi har gått vekk ifra tradisjonell lufting i vinterhalvåret, da brukes det kun mekanisk kontrollert ventilasjon. Klimaet i veksthuset blir styrt av avanserte computere for å optimalisere klimaet i veksthuset, samtidig som et minimum av energi brukes. I stedet for å bruke tradisjonelle veksthus lamper som bruker mye energi, er det installert LED-lys i deler av anlegget, som bruker meget lite energi. Disse brukes for å kompensere for sol lyset. All oppvarming er vannbåren, og blir oppvarmet med elektrisitet fra det lokale E-verk. Vi anser dette som det beste og mest miljøvennlige alternativet i dag. Det skjer mye med utviklingen av varmepumpeteknologien som vi følger tett.

ARBEIDET I DRIVHUSET

Alle tulipaner og liljer blir plantet i kasser, på torv eller i vann. Etter planting blir de satt på kjølerom for at røttene og spirene skal utvikle seg til akkurat passe stadium. Denne perioden kan være alt fra 2 til 26 uker, avhengig av opprinnelsen til løken og årstiden vi er inne i. Kassene blir så satt maskinelt på bordene. Bordene kjører rundt i anlegget, og blir plassert i forskjellige avdelinger, avhengig av hva slags temperatur og lys forhold som er optimalt i forhold til stadiet plantene er i. På veien passerer de forskjellige arbeidsstasjoner for stell av personalet. Vanning foregår automatisk i forbindelse med flytting av bordene. Etter ca 3-5 uker er tulipanene klare til høsting, og blir kjørt til en av høste stasjonene. Når et bord er høstet tomt, kjøres det til tømmestasjonen. Der kjøres kassene av, og blir erstattet med nye kasser med blomsterløk, alt maskinelt. Deretter går bordene med nye blomsterløk tilbake i veksthuset igjen.

Vi er en ren produksjons bedrift, og leverer kun direkte til grossister. Vi leverer kun hele CC-containere av hver forpakning, og minst 2 CC-containere per levering/ordre.

Postadresse:
Matthe JM Schouten A / S
Vitbankveien 22
3414 Lierstranda.

Leveringsadresse:
Industrigata 19
3414 Lierstranda

Sebastian Schouten: Daglig leder
epost: sebastian@schouten.no
Mobil nummer +47 91 69 76 06

Christel Schouten: Salgssjef
epost:christel@schouten.no
Mobil nummer + 47 99 10 15 70